Data publicării: 3 noiembrie 2022

Ne aflăm în ultimele zile în care îngrășămintele mai pot fi aplicate pe câmp. Foarte curând începe perioada de interdicție. Așa cum prevede Programul de acțiune pentru protecția apelor împotriva poluării cu nitrați proveniți din surse agricole (PA), care este obligatoriu pentru toți fermierii, interdicția se instituie la date diferite, în funcție de zona în care se află fiecare localitate.

Doar în situații speciale se poate aplica azot chimic

PA instituie trei zone de altitudine, respectiv munte, deal și câmpie, pentru care stabilește date diferite de începere a perioadei de interdicție a aplicării fertilizanților pe terenuri.

Aceste date au fost stabilite pe baza seriilor de date climatice din perioada 1987 – 2017 și cuprind acele zile în care temperatura medie a aerului scade sub 5°C.

În zona de munte, perioada de interdicție începe pe data de 5 noiembrie și durează 140 de zile, până la 25 martie. În zona de deal perioada este cu zece zile mai scurtă și este cuprinsă între 10 noiembrie și 20 martie. În sfârșit, în zona de câmpie, interdicția începe pe 15 noiembrie și încetează la 10 martie.

Pentru a evita orice interpretare greșită, Anexa 3 a PA, disponibilă aici, cuprinde o listă a tuturor UAT-urilor din România și plasarea lor, în funcție de zona de relief.

Pe terenurile arabile având culturi de toamnă sau pe care se înființează culturi extratimpurii, pentru care data semănatului este în perioada de interdicţie, se pot aplica îngrășăminte și în perioada de interdicție, însă doar chimice și în limita a maxim 50 kg N substanţă activă/ha, în funcţie de dezvoltarea fiziologică a plantelor, cu respectarea condițiilor de aplicare.

Pentru culturile din sere şi solarii nu se aplică perioadele de interdicţie, în condiţiile în care în interiorul acestora temperatura este mai mare de 5°C.

Recomandările editorilor pe aceeași temă: