Data publicării: 29 octombrie 2019

Așa după cum am mai arătat și în alte rânduri, pentru că pe perioada sezonului rece metabolismul plantelor este foarte redus, ba uneori chiar oprit, consumul lor de azot scade, până la zero în unele cazuri. În același timp, cantitățile crescute de precipitații transportă mai ușor și mai rapid azotul din sol în pânza freatică și în apele de suprafață din zonă. Din acest motiv, Codul de Bune Practici Agricole instituie o perioadă de interdicție a aplicării îngrășămintelor pe terenurile agricole.

De la 1 noiembrie nu se mai aplică azot pe câmp!

Pe pășuni, având în vedere că oricum cantitatea de îngrășăminte naturale este suplimentată de bălegarul pe care animalele îl lasă în mod firesc pe durata păscutului, aplicarea îngrășămintelor organice lichide și a îngrășămintelor minerale este interzisă încă începând cu 1 octombrie. Aceste categorii de îngrășăminte mai pot fi, însă, aplicate pe terenurile arabile, fie că sunt cultivate cu plante de toamnă, fie că sunt destinate altor culturi, până la sfârșitul lunii octombrie.

Tot de la 1 noiembrie se interzice și aplicarea îngrășămintelor solide pe terenuri arabile și pe pășuni.

Îngrășămintele organice lichide și cele minerale vor mai putea fi aplicate pe terenurile arabile abia începând cu data de 1 martie. Pe pășuni, împrăștierea este permisă de-abia după 15 martie. De la aceeași dată se pot distribui și îngrășămintele organice solide, atât în câmp sau în grădini, cât și pe pășuni.

În toată această perioadă gunoiul de grajd trebuie depozitat pe platformele special destinate acestui scop. Capacitatea acestora trebuie să permită păstrarea unei cantități corespunzătoare celor trei luni și jumătate cât durează interdicția, plus încă minimum o lună. Un calcul simplu arată că într-o gospodărie normală se ajunge la cantități destul de însemnate. De aceea, folosirea platformelor comunale, acolo unde există deja, reprezintă o soluție avantajoasă. Fie direct de aici, fie prin intermediul portalului www.apanoastra.ro puteți vizualiza harta platformelor comunale deja existente, spre a o putea identifica pe cea mai apropiată!

Nerespectarea perioadelor de interdicție a aplicării îngrășămintelor poate avea consecințe foarte grave în ceea ce privește poluarea apelor din pânza freatică, precum și cele de suprafață! Pe deasupra, este sancționată și cu diminuarea sau chiar suspendarea subvențiilor APIA sau AFIR și, în unele cazuri, chiar cu amenzi!

Recomandările editorilor pe aceeași temă: