Data publicării: 15 octombrie 2020

Așa după cum deja cititorii noștri cunosc, în timpul sezonului rece este interzisă aplicarea pe teren a îngrășămintelor. Având în vedere că în timpul iernii plantele nu au nevoie de nitrați, aceștia ajung să fie spălați de apa din precipitații, ajungând în pânza freatică.

Respectarea interdicțiilor – o barieră puternică împotriva poluării

Perioadele de interdicție a aplicării îngrășămintelor pe terenurile agricole diferă în funcție de tipul îngrășămintelor și de destinația respectivelor sole. Acest lucru este pe deplin justificat, dacă privim lucrurile în dinamica lor. Astfel, terenurile agricole pe care se seamănă grâu sau rapiță de toamnă au nevoie, fără nici o îndoială, de nutrienți. Aceștia asigură o bună germinație și o dezvoltare corespunzătoare a semințelor și a tinerelor plante. Fertilizanții fac ca până la venirea frigului plantele să ajungă la un grad de maturitate care să le permită să traverseze cu bine sezonul rece.

Pe de altă parte, nu este nici productiv și nici sănătos să se fertilizeze terenuri care rămân necultivate peste iarnă. În cazul acestora, îngrășămintele nu vor fi consumate de către plante. În schimb azotul care este ușor solubil, va fi dizolvat în apa provenită din precipitații și transportat în pânza freatică. Adică exact în sursa de apă a unei bune părți a gospodăriilor din mediul rural!

Tocmai pentru a acoperi toate situațiile, Codul de Bune Practici Agricole a stabilit un calendar unitar al perioadelor de interdicție pentru aplicarea îngrășămintelor.

Conform acestuia, este interzisă aplicarea îngrășămintelor naturale lichide, precum și a celor minerale pe pășuni în perioada 1 octombrie – 15 martie. Aceleași tipuri de îngrășăminte sunt interzise pe terenurile arabile, indiferent de cultura aflată pe ele, în perioada 1 noiembrie – 1 martie.

Aplicarea îngrășămintelor naturale solide este interzisă, atât pe terenul arabil, cât și pe pășuni, în intervalul 1 noiembrie – 15 martie.

Respectarea perioadelor de interdicție a aplicării fertilizanților reprezintă una dintre cele mai puternice pârghii care permit evitarea poluării cu azot a apelor!

Recomandările editorilor pe aceeași temă: