Data publicării: 28 februarie 2019

Aplicarea îngrășămintelor pe pășuni și fânețe îmbracă anumite specifice. În primul rând că aceste suprafețe sunt fertilizate direct de către animale, în timpul pășunatului, o mare parte din an.

În al doilea rând, pe aceste suprafețe plantele cresc un timp mai îndelungat decât pe terenurile arabile și în grădini, astfel încât consumul nutrienților este mai mare.

De aceea, Codul de bune practici agricole (CBPA) stabilește reguli separate privind fertilizarea acestor terenuri.

Reguli de fertilizare a pășunilor

CBPA îndeamnă fermierii să aplice îngrășăminte pe pășuni și fânețe, evidențiind următoarele efecte pozitive pe care le produce utilizarea fertilizării cu azot mineral sau organic:

  • creșterea producției, mai ales în contextul în care pajiștile se găsesc pe terenuri de o calitate scăzută;
  • repartizarea producției pe coase (perioade de cosit) – pe pajiștile permanente, în special pe cele degradate, după prima coasă plantele otăvesc greu, ceea ce face să se obțină un număr redus de recolte pe an și cu producții reduse. Adesea, prima coasă reprezintă 80% din producție. Administrarea îngrășămintelor duce la o repartizare mai uniformă a recoltelor, alături de faptul că determină creșterea producției;
  • îmbogățirea varietății floristice a pajiștilor, mai ales prin înmulțirea gramineelor valoroase;
  • creșterea cantității de proteină brută din plante, a digestibilității și consumabilității acestora.

Cu toate acestea, nu trebuie să exagerăm!

Aplicarea îngrășămintelor organice pe pajiști permanente (pășuni și fânețe) se supune condiției de a nu se depăși doza de 170 kg azot substanță activă/ha/an și de a nu se aplica în perioadele de interdicție, respectiv 1 octombrie – 15 martie pentru îngrășăminte organice lichide și îngrășămintele minerale, și 1 noiembrie – 15 martie pentru îngrășămintele organice solide, subliniază Codul de bune practici agricole!

Atenție însă, dacă sunteți sub angajament de agromediu, limitele de azot substanță activă (s.a.) la ha sunt mai mici, de exemplu, la Pachetul 1 – Pajiști cu inalta valoare naturala, limita este de max. 40 kg N s.a. /ha.

Recomandările editorilor pe aceeași temă: