Data publicării: 22 octombrie 2019

Nu doar condițiile și modul de aplicare a îngrășămintelor organice determină eficiența acestora. Un alt factor, la fel de important, este asocierea lor cu alte substanțe.

Bunele practici ne învață

Astfel, din Codul de Bune Practici Agricole aflăm că „eficienţa gunoiului de grajd este mai mare dacă se administrează împreună cu îngrăşăminte minerale, în special cu cele fosfatice. Aceasta permite reducerea dozelor cu 20-50%, fără ca sporul de producţie să scadă”. Totuși, acest lucru nu trebuie generalizat: azotatul de amoniu, de calciu şi de sodiu, clorura de amoniu, ureea, zgura lui Thomas, nu se recomandă să fie aplicate împreună cu gunoiul de grajd. În schimb, sărurile potasice, naturale sau de sinteză, fosforitele, superfosfatul şi sulfatul de amoniu au randamente mai bune dacă sunt aplicate împreună cu gunoiul de grajd!

Indiferent de tehnologia și utilajele folosite la aplicarea îngrășămintelor, există o serie de măsuri absolut obligatorii privind înlăturarea riscului de poluare a apelor. Astfel, se interzice aplicarea gunoiului, ca şi a oricărui tip de îngrăşământ, pe timp de ploaie, ninsoare şi soare puternic şi pe terenurile cu exces de apă sau acoperite cu zăpadă. În plus, nu se recomandă să fie aplicate dacă solul este puternic îngheţat, crăpat în adâncime, săpat în vederea instalării unor drenuri sau pentru a servi la depunerea unor materiale de umplutură ori câmpul a fost prevăzut cu drenuri sau a suportat lucrări de subsolaj în ultimele 12 luni.

Riscul de poluare cu nitraţi a apelor de suprafaţă şi subterane creşte foarte mult în anumite situaţii sau locuri: pe terenuri în pantă, fertilizarea trebuie făcută cu precauție iar pe terenuri inundate, îngheţate sau acoperite cu zăpadă, fertilizarea trebuie amânată până la un moment mai favorabil.

Terenurile pe care se aplică îngrăşăminte organice trebuie alese cu grijă, astfel încât să nu se producă băltiri sau scurgeri în cursuri de apă.

Riscul de producere a scurgerilor de suprafaţă pe un teren pe care s-a aplicat un îngrăşământ organic variază cu tipul de îngrăşământ, fiind mai mare la cel sub formă lichidă. Îngrăşămintele solide pot produce poluare numai în cazul apariției ploilor abundente imediat după aplicare. În schimb, îngrăşămintele organice lichide, dacă nu sunt aplicate corect, pot produce poluare în mod direct. Orice ploaie intervenită curând după aplicarea lor va mări riscul de poluare!

Recomandările editorilor pe aceeași temă: