Data publicării: 14 martie 2019

Conform Codului de bune practici agricole (CBPA), aplicarea mecanizată a gunoiului de grajd se face cu respectarea unor tehnici specifice pe care vi le prezentăm pe scurt în cele ce urmează.

Cum se pot utiliza eficient fertilizanții organici

Cele mai multe dintre utilajele mecanice pentru aplicarea gunoiului de grajd sunt construite sub formă de remorcă tehnologică, cu transportor orizontal pe podeaua benei și cu organe de dislocare-mărunțire și de distribuire a îngrășămintelor.

Indiferent de tipul utilajului folosit, materialul trebuie bine omogenizat în timpul încărcării, liber de impurități și corpuri străine, iar stratul de bălegar din buncărul mașinii trebuie să fie uniform ca grosime.

Îngrășămintele organice fluide, adică dejecții fluide mixte, diluate sau nu, pot fi folosite și ele, în anumite condiții, pentru fertilizare. Dispozitivele de aplicare a lor pot fi cu duză de stropire de la înălțime relativ mică și prevăzute cu deflector de tip evantai, cu aspersor sau cu dozator rotativ și cu furtunuri. Aceasta din urmă este metoda cea mai puțin poluantă, mai ales atunci când furtunele sunt în legătură directă cu brăzdarele și, astfel, îngrășămintele sunt înglobate direct în sol.

Eficiența gunoiului de grajd este mai mare dacă se administrează împreună cu îngrășăminte minerale, în special fosfatice. Astfel se pot utiliza cantități reduse cu 20 până la 50%, în condițiile realizării aceluiași spor de producție.

Cu toate acestea, nu orice îngrășământ mineral se poate aplica împreună cu gunoiul de grajd. Conform CBPA, nu este recomandată administrarea împreună cu gunoiul de grajd a următoarelor îngrășăminte minerale: azotatul de amoniu, de calciu și de sodiu, clorura de amoniu, ureea și zgura lui Thomas.

În timpul administrării se va evita fertilizarea în zonele aflate în imediata apropiere a cursurilor de apă, a canalelor sau a surselor de apă, pentru a preveni poluarea accidentală a apei.

ATENȚIE! Descărcarea sau depozitarea gunoiului de grajd în apropierea surselor de apă, precum și golirea sau spălarea buncărelor și a instalațiilor de împrăștiere a îngrășămintelor de orice fel în apele de suprafață sau în apropierea lor sunt interzise, conducând negreșit la o poluare gravă. Dealtfel, aceste fapte sunt sancționate și de legile în vigoare!

Recomandările editorilor pe aceeași temă: