Data publicării: 2 iunie 2022

Una dintre cele mai importante preocupări ale tuturor agricultorilor ar trebui să fie utilizarea cu eficiență maximă a fertilizanților. Acest lucru implică două aspecte: obținerea unor rezultate maxime și prevenirea poluării.

Fertirigarea este sistemul optim!

Specialiștii au evidențiat câteva bune practici agricole, care dacă sunt respectate previn poluarea apelor și a aerului cu compuși ai azotului. În același timp, conduc la creșterea eficienței utilizării îngrășămintelor organice.

Principiul fundamental este că azotul trebuie să ajungă în sol și să se păstreze în zona rădăcinilor. În acest scop se impune respectarea perioadelor de interdicție pentru aplicarea fertilizanților, care înseamnă evitarea aplicării de azot în perioadele în care plantele sunt în repaus vegetativ și, practic, nu ar putea prelua nutrienți. De asemenea, este indicată evitarea aplicării fertilizanților pe zăpadă, sol înghețat, mustul zăpezii, bălți etc., pentru a reduce riscul pierderii de azot prin preluarea de către apa care fie se scurge la suprafață, fie se infiltrează în sol. De asemenea, azotul util plantelor se pierde în bălți, unde se transformă în compuși care se eliberează în atmosferă.

Utilizarea îngrășămintelor este mai eficientă în condițiile utilizării unui plan de fertilizare care să aibă la baza studii agrochimice și aplicarea de cantități optime, în funcție de consumul specific al platelor, corelat cu țintele de producție. Ceea ce se aplică în exces, înseamnă pierdere de azot și poluare în același timp!

Aplicarea îngrășămintelor se face cel mai bine pe vreme răcoroasă și fără vânt. Căldura și vântul intensifică volatilizarea amoniacului. În special pe pajiști trebuie evitată aplicarea fertilizanților organici pe vreme călduroasă / cu vânt.

Aplicarea este indicat să se facă cu mașini specializate, de tip trailing hose (cu tuburi flexibile gen furtun), trailing shoe (cu saboți) sau prin injectare, adică direct pe sol sau în sol. Aplicarea prin împrăștiere trebuie evitată.

Încorporarea cât mai rapidă a îngrășămintelor organice solide (sub arătură, prin discuire sau prin grăpare), precum și utilizarea cu precădere a nitratului de amoniu în detrimentul fertilizanților pe bază de uree, cresc eficiența operațiunii.

Sistemele de irigații prin picurare eficientizează nu doar utilizarea apei, dar și a fertilizanților. De aceea, fertigarea este considerată a fi un sistem optim, deorece previne pierderile de azot prin emisii de amoniac.

În concluzie, cei care urmează sfaturile enunțate mai sus pot obține mai mult cu mai puțin!

Recomandări ale editorilor pe aceeași temă: