Data publicării: 15 septembrie 2020

Iată că, la fel ca orice lucru bun, și Vacanța Mare, s-a sfârșit. Noul an școlar a început sub auspicii nu prea bune. Pandemia provocată de virusul SARS-CoV-2 ne-a azvârlit într-un alt mod de viață, în care încă învățăm cum să trăim diverse momente. Dar, pe de altă parte, învățăm și să prețuim la adevărata lor valoare lucruri simple, dar despre care nu știam cât sunt de prețioase. Printre ele, apa curată.

Protejarea curățeniei apelor – o temă de educație prioritară

Într-o țară binecuvântată cu apă de o calitate deosebită, disponibilă în aproape toate zonele și în cantități suficiente, așa cum este cazul României, combaterea poluării poate apărea ca o chestiune lipsită de interes. Nimic mai greșit decât această abordare! Apele se poluează ușor și rapid, în schimb se curăță greu și în timp îndelungat!

În cadrul proiectului „Controlul Integrat al Poluării cu Nutrienți” am explicat pe larg acest lucru. Este important ca fiecare membru al comunității să înțeleagă și să respecte regulile de evitare a poluării apelor cu nitrați din surse agricole. Cu atât mai mult contează ca cei mai tineri membri ai comunității să conștientizeze acest set de reguli și să le transforme într-un mod de viață. Și la acest capitol am încercat să găsim cele mai atractive căi pentru copii, prin concursul de desen organizat, prin concursul „SuperEroii lui Picurici” și prin campionatul de Droplex (vizitatorii obișnuiți ai site-ului nostru știu bine despre ce vorbim).

Acum, la început de an școlar, ne adresăm dascălilor din toate școlile, indiferent de nivel – primar, gimnazial, liceal – rugându-i să se alăture efortului nostru. Îi rugăm ca între informațiile și deprinderile ce le transmit elevilor să le includă și pe cele legate de necesitatea vitală de a păstra apele curate. În orele lor să insereze exemple și comentarii legate de bune practici sau, dimpotrivă, de exemple negative și consecințele lor. Căci toți dascălii știu că un exemplu venit la timp face mai mult decât zeci de ore de teorie searbădă!

Dacă tinerii își vor însuși această lecție, atunci vom avea o nouă generație de gospodari responsabili, care vor lupta pentru o țară curată, cu ape curate. Este un obiectiv pentru atingerea căruia nici o cale nu trebuie neglijată!

Recomandările editorilor pe aceeași temă: