Data publicării: 7 februarie 2020

Unul dintre cele mai importante proiecte în care Administrația Națională „Apele Române” (ANAR) a fost implicată în perioada 2007 – 2020 a intrat pe ultima linie dreaptă. Lucrările de construcții – montaj din proiectul „Watman – Sistem Informațional pentru Managementul Integrat al Apelor” au fost finalizate, urmând ca, în această perioadă, să fie testată funcționalitatea sistemului informațional.

Proiectul „Watman” – o serie de mijloace valoroase!

După cum informează ANAR, proiectul „Watman – Sistem Informațional pentru Managementul Integrat al Apelor” contribuie la modernizarea infrastructurii adecvate de prevenire a riscurilor naturale în zonele cele mai expuse la risc, prin dezvoltarea unui management integrat al inundațiilor, în zonele cele mai vulnerabile din cele 11 bazine hidrografice: Someș-Tisa, Crișuri, Mureș, Banat, Jiu, Olt, Argeș – Vedea, Buzău – Ialomița, Siret, Prut – Bârlad, Dobrogea – Litoral. Astfel vor beneficia de protecție aproximativ 1,5 milioane de locuitori din cele mai vulnerabile zone ale României, iar riscul de producere a inundațiilor va fi diminuat cu 7% la nivelul celor 11 bazine hidrografice din România.

Proiectul armonizează prevederile Directivei Cadru Apă și urmează îndeaproape Strategia Națională de Management al Riscului la Inundații, precum și standardele impuse de reglementările Uniunii Europene prin implementarea de măsuri de care beneficiază populația din România.

Investițiile realizate în cadrul proiectului includ 14 stații pentru măsurarea precipitațiilor solide și lichide, 9 stații hidrometrice pe afluenți, 12 stații de măsurare a nivelului de descărcare în cazul devierilor cursurilor de apă, 17 baraje categoria A și B, precum și 3 baraje categoria C, monitorizate pentru parametrii de siguranță structurali în sistem automatizat, 21 de echipamente de măsurare a captărilor importante și 15 stații automate pentru monitorizarea calității apei, menite a asigura informații esențiale pentru o intervenție rapidă, în vederea reducerii poluărilor accidentale.

Valoarea totală a proiectului este de 330.174,194 lei (din care cofinanțare UE 216.033, 742 lei) pentru Faza I (2007-2013) și 11.619.130,20 lei (din care cofinanțare UE 8.278.715,25 lei) pentru Faza II, desfășurată între 2014 și 2020.

Beneficiile directe ale proiectului includ optimizarea securității și eficientizarea infrastructurii lucrărilor hidrotehnice deja existente la nivel național, aflate în administrarea ANAR, monitorizarea 24 de ore din 24 de ore, în timp real, a modului de comportare a construcțiilor hidrotehnice și integrarea tuturor informațiilor la nivel electronic și comunicarea, în timp real, între autoritățile responsabile.

Pe scurt, ANAR va avea posibilitatea de a interveni mai rapid și mai eficient împotriva inundațiilor!

Recomandările editorilor pe aceeași temă: