Data publicării: 1 februarie 2021

Așa cum în fiecare an ne îngrijim grădina, la fel trebuie să ne îngrijim și fântâna. Pentru a ne asigura de calitatea apei pe care o folosim, cel puțin o dată pe an trebuie să facem o analiză a apei din fântână. Doar așa putem fi siguri că ne ferim copiii și familiile de îmbolnăviri grave.

Elemente urmărite la analiza apei potabile

Analiza apei de băut din fântână se realizează de către laboratoare specializate. Acestea funcționează pe lângă toate Direcțiile de Sănătate Publică din orașe. De asemenea, există și alte laboratoare acreditate, care efectuează aceste analize. Medicul de familie sau personalul din cadrul primăriilor locale vă pot îndruma către cele mai apropiate centre de analiză.

Conform normelor în vigoare, analiza trebuie să acopere următoarele aspecte:

Mirosul și gustul apar ca urmare a prezenței în apă a unor substanțe, săruri minerale și gaze dizolvate.

Culoarea este dată de substanțele minerale sau organice care se dizolvă în natură.

Turbiditatea indică gradul de transparență a apei.

PH-ul este indicatorul care definește aciditatea apei.

Conductivitatea exprimă totalitatea sărurilor dizolvate în apă.

Clor rezidual liber este indicatorul ce evidențiază cantitatea de clor din apă, după dezinfecția pentru protecția sanitară a acesteia. Acest indicator este prezent doar în apa tratată, din rețele centralizate. Nu ar trebui să apară în apa din fântână!

Amoniul, nitriții și nitrații aduc modificări în timp ale calității apei, cauzate de surse de impurificare specifice acestui tip de compuși.

Fierul este un microelement aflat în apă sub formă de compuși (de obicei bicarbonat feros).

Oxidabilitatea exprimă totalitatea substanțelor organice și anorganice oxidabile în apă.

Duritatea totală arată caracteristicile pe care le conferă apei compușii de calciu și magneziu aflați în soluție. În general duritatea apei se exprimă în grade germane de duritate.

Aluminiul, este prezent în apă în mod natural, dar și indus în urma procesului de tratare pentru obținerea apei potabile, acolo unde este cazul.

Un alt aspect urmărit la analiza calității este cel microbiologic. Se caută evidențierea bacteriilor coliforme, a enterococilor intestinali și a microorganismelor din familia E. coli.

Pe buletinele de analiză toate rezultatele care depășesc valorile maxime admise sunt evidențiate în mod vizibil, astfel încât sunt accesibile oricui.

În ceea ce privește recoltarea, sunt câteva reguli simple care trebuie urmate. Prima dintre ele este că apa pentru analiza microbiologică se pune în recipiente sterile obținute de la laboratoare. Probele pentru analizele fizice și chimice se pun în sticle din plastic, care au fost clătite în prealabil de două – trei ori. Sticlele trebuie să conțină cel puțin un litru de lichid și se umplu până la doi centimetri sub dop.

Recomandările editorilor pe aceeași temă: