Data publicării: 9 decembrie 2020

Așa după cum s-a demonstrat încă o dată în acest ultim an, în care coronavirusul SARS-COV 2 a modificat fundamental ceea ce consideram a fi modul nostru de viață, agricultura rămâne sursa de hrană a omenirii!

Păstrarea ecosistemului agricol depinde de fiecare agricultor!

Indiferent de cât de departe avansează tehnologiile industriale, indiferent de cât de adânc pătrunde cunoașterea umană în tainele Universului, fără hrană totul este zadarnic. Este un fapt știut de multă vreme, dar pe care actuala pandemie l-a subliniat cu tărie încă o dată! Orice societate, indiferent cât de avansată ar fi, are nevoie de o agricultură productivă – vegetală și zootehnie – care să-i asigure resursele vitale pentru dezvoltare. Această agricultură, însă, trebuie să se desfășoare într-un asemenea mod încât să nu distrugă mediul și să permită obținerea, an de an, a unor producții din ce în ce mai performante. Cu alte cuvinte, agricultura trebuie să fie sustenabilă.

Pentru atingerea acestui obiectiv există două direcții care trebuie urmate cu prioritate. Ambele sunt la fel de importante și cântăresc în mod egal la reușita în această provocare. Prima dintre ele constă în aplicarea în producție a celor mai avansate rezultate ale cercetării științifice. Astfel, cu mijloace mai puține devine posibilă obținerea unor rezultate mai bune. Aceasta este sarcina cercetătorilor din mai multe domenii: biologie celulară, genetică, chimie, etc.

A doua direcție, ai cărei principali actori sunt fermierii, este conservarea mediului. Indiferent cât de mult ar avansa științele, rezultatele ei nu se pot aplica decât într-un mediu favorabil!

Asigurarea unui mediu curat, cu un sol de calitate, cu ape curate, de calitate și nepoluate, nu poate fi decât rezultatul unei activități de calitate a fermierilor. Doar aplicarea strictă a bunelor practici agricole, respectarea tuturor normelor referitoare la poluarea cu azot a apelor subterane și de suprafață, utilizarea judicioasă și în siguranță a pesticidelor, împreună, pot contribui la păstrarea unor condiții care să permită exploatarea, în continuare, a terenurilor agricole!

În concluzie, menținerea în bune condiții a mediului, a ecosistemului până la urmă, este o chestiune care depinde de eforturile conjugate ale fiecăruia dintre cei care practică agricultura! Aceasta trebuie făcută nu de teama sancțiunilor, nu sub imperiul unor reglementări europene sau naționale, nu de dragul unor recompense, ci, pur și simplu, pentru viitorul copiilor și nepoților noștri!

Recomandările editorilor pe aceeași temă: