Data publicării: 29 noiembrie 2019

Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor, prin Proiectul „Controlul Integrat al Poluării cu Nutrienți – Finanțare Adițională (INPCP-AF), a finanțat, pentru Administrația Națională „Apele Române” (ANAR), un utilaj nou, necesar și modern. Este vorba despre o instalație de foraj de ultimă generație, foarte performantă. În primul rând, instalația este autoportantă, adică este montată pe un şasiu şenilat, iar transportul și instalarea la locul de foraj este facilă. Adâncimea până la care poate săpa este de 200 de metri.

Această înzestrare reprezintă un sprijin acordat ANAR în cadrul componentei „Consolidare instituțională şi dezvoltarea capacității”, a proiectului INPCP – AF, contribuind la îndeplinirea cerințelor Directivei Cadru a Apei 2000/60/CE, Directivei 2006/118/EC privind protecția apelor subterane împotriva poluării și deteriorării și cele ale Directivei 676/91/CEE privind protecția calității apei împotriva poluării cauzate de nitrații proveniți din surse agricole (Directiva Nitrați).

Deosebit la acest utilaj este și faptul că are posibilitatea de a se putea instala coloane de separare a straturilor acvifere atinse în același punct de foraj. Astfel, apa provenind din fiecare strat se poate monitoriza separat, atât cantitativ, cât și calitativ. Această facilitate este deosebit de utilă, mai ales în cazul identificării unor poluări în apa subterană. Faptul că se știe care este stratul de apă poluat ușurează identificarea sursei de poluare. De asemenea, se poate vedea dacă poluarea afectează doar unul sau mai multe straturi acvifere.

Instalația va intra în dotarea compartimentului „Lucrări geologice și pompări experimentale” al Administrației Bazinale de Apă Crișuri.

În termeni concreți, acest utilaj înseamnă că la cele cca. 1.300 de foraje actuale de monitorizare a rețelelor de apă subterane realizate de ANAR în zonele agricole se vor adăuga altele noi. Rezultatul: un mai bun control al apei din fântânile noastre!

Recomandările editorilor pe aceeași temă: