Data publicării: 16 noiembrie 2022

Un obiectiv specific (SO) al Planului Național Strategic (PNS) este și contribuirea la atenuarea schimbărilor climatice și la adaptarea la acestea, inclusiv prin reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră și prin îmbunătățirea sechestrării carbonului, precum și prin promovarea energiei sustenabile.

Plăți compensatorii pentru eco-scheme și practici prietenoase cu mediul

Pentru îndeplinirea acestui obiectiv, SO 4, sunt prevăzute numeroase intervenții, în special acordarea de plăți compensatorii și sprijin. Se vor acorda plăți compensatorii fermierilor înregistrați în sistemul de agricultură ecologică, atât în perioada de conversie, cât și în perioada certificată, pentru aplicarea practicilor de agricultură ecologică. Practicile promovate de agricultura ecologică, respectiv evitarea utilizării pesticidelor chimice și gestionarea strictă a gunoiului de grajd, contribuie la reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră.

În aceeași linie se înscrie acordarea de plăți compensatorii pentru angajamente voluntare pe pajiști permanente pentru încurajarea aplicării de practici agricole prietenoase cu mediul, cu utilaje mecanizate ușoare sau fără, interzicerea aplicării îngrășămintelor chimice, în același timp cu încărcături reduse de animale pașuni.

Pentru angajamente voluntare pe terenurile arabile pentru adaptarea la efectele schimbărilor climatice prin utilizarea unor culturi rezistente la secetă și a unor soiuri/hibrizi cu precocități diferite, prin utilizarea lucrărilor minime ale solului în zonele sensibile din perspectiva manifestării efectelor climatice, precum și prin menținerea solului acoperit și utilizarea de culturi cu capacitate ridicată de a fixa azotul atmosferic în sol se acordă, de asemenea, plăți compensatorii.

Acordarea de plăți prin eco-schema de sprijinire a practicării unei agriculturi prietenoase cu mediul în fermele mici, prin care se urmărește cultivarea suprafețelor agricole cu cel puțin 10% plante proteaginoase. Cultivarea acestor specii bogate în proteină îmbunătățesc ciclul durabil al azotului, contribuind la atenuarea schimbărilor climatice prin sechestrarea carbonului, fiind excelente plante premergătoare.

Se prevede și acordarea de plăți prin eco-schema practici benefice pentru mediu aplicabile în teren arabil, prin care se urmărește creșterea numărului de culturi proteaginoase convenționale, reducerea consumului de substanțe chimice în fertilizare și combatere, precum si aplicarea de practici de agricultură conservativă de tipul „no till” sau „minimum tillage”.

Recomandările editorilor pe aceeași temă: