Data publicării: 15 decembrie 2020

În această săptămână, Comisia Oceanografică Interguvernamentală a UNESCO (IOC) își sărbătorește cea de-a 60-a aniversare. Comisia a fost creată pentru a promova cercetarea internațională coordonată a oceanului global și diversele sale bazine, pe baza experiențelor de pionierat din Anul Geofizic Internațional (1957- 58) și a primei expediții internaționale, care a avut loc în Oceanul Indian.

Și noi contribuim la conservarea Oceanului Planetar

În ultimele decenii, IOC a folosit știința și rezultatele cercetărilor sale pentru a sprijini progresul economic și social durabil, considerat a fi baza atât a păcii între națiuni, cât și a dezvoltării durabile. Deși s-au înregistrat progrese pe multe fronturi și numeroase succese, misiunea IOC a crescut în ceea ce privește necesitatea și urgența ei, în fața amenințărilor continue la sănătatea oceanelor și în mijlocul unei crize planetare.

Cea de-a 60-a aniversare a IOC este o oportunitate de a face bilanțul a ceea ce a fost realizat și de a marca apropiata începere a unui deceniu pe care ONU l-a statuat ca fiind dedicat pentru a folosi știința oceanelor în scopul dezvoltării durabile. Din acest punct de vedere, următorul deceniu, 2021-2030, apare ca unul plin de provocări, dar și de oportunități.

Pentru a marca acest eveniment special, pe 14 decembrie are loc lansarea Raportului Global pentru Știința Oceanului 2020 (GOSR2020), raportul pilot IOC-UNESCO. Acest document evaluează starea precum și capacitatea științei oceanelor din întreaga lume de a prezenta comunității internaționale căi prin care să contribuie la îndeplinirea obiectivelor de dezvoltare durabilă.

Coborând la scara noastră, a României, este foarte important să conștientizăm că oceanele sunt, figurat vorbind, o sumă a apelor ce se scurg de pe continente. De aceea, ele adună poluanții care se scurg în râuri și fluvii. Dintre aceștia, cei pe bază de azot crează fenomenul de eutrofizare, unul dintre cele mai distructive procese pentru mediul acvatic care au loc la ora actuală!

De aceea, deși nu ne aflăm la țărmul unui ocean, trebuie să fim conștienți că poluarea cu azot ne afectează și pe noi, mai devreme sau mai târziu!

Recomandările editorilor pe aceeași temă: