Data publicării: 21 decembrie 2020

Convinsă că o cultură a solidarității, alături de dorința de împărtășire a dezideratelor privind combaterea globală a sărăciei și realizarea celor opt Obiective de Dezvoltare ale Mileniului, Adunarea Generală ONU a proclamat data de 20 decembrie Ziua Internațională a Solidarității Umane, prin Rezoluția 57/265 a Adunării Generale a ONU din 20 decembrie 2002. Ulterior, în februarie 2003, a fost instituit și Fondul mondial de solidaritate pentru eradicarea sărăciei, ca un fond fiduciar al Programului Națiunilor Unite pentru Dezvoltare.

Solidaritatea – valoare fundamentală pentru relațiile internaționale

În „Declarația Mileniului” a Organizației Națiunilor Unite, 189 de lideri mondiali au identificat solidaritatea drept una dintre valorile fundamentale esențiale pentru relațiile internaționale din secolul XXI: „Provocările globale trebuie gestionate într-un mod care să distribuie costurile și poverile în mod echitabil, în conformitate cu principiile de bază ale echității și justiției sociale. Cei care suferă sau care beneficiază cel mai puțin merită ajutorul celor care beneficiază cel mai mult”, se afirmă în document.

Ziua internațională a solidarității umane este, în concepția ONU, o zi pentru a sărbători unitatea noastră în diversitate. Totodată este și o zi foarte potrivită pentru a reaminti guvernelor că au obligația să-și respecte angajamentele față de acordurile internaționale.

Pe de altă parte, este o zi de încurajare a dezbaterii cu privire la modalitățile de promovare a solidarității pentru realizarea obiectivelor de dezvoltare durabilă, inclusiv eradicarea sărăciei.

Conceptul de solidaritate a definit acțiunile Națiunilor Unite, încă de la nașterea Organizației. Crearea Națiunilor Unite a atras popoarele și națiunile lumii să lucreze împreună pentru a promova pacea, drepturile omului și dezvoltarea socială și economică. Organizația a fost fondată pe premisa de bază a unității și armoniei dintre membrii săi, exprimată în conceptul de securitate colectivă care se bazează pe solidaritatea membrilor săi de a se uni „pentru a menține pacea și securitatea internațională”. În spiritul solidarității, organizația se bazează și pe „cooperarea în rezolvarea problemelor internaționale cu caracter economic, social, cultural sau umanitar”.

Poate că niciodată de la proclamarea acestei zile și până acum necesitatea unei solidarități reale a tuturor țărilor lumii nu s-a simțit mai mult decât în acest an!

Recomandările editorilor pe aceeași temă: