Data publicării: 10 decembrie 2019

În fiecare an, pe data de 10 Decembrie, în majoritatea țărilor lumii este sărbătorită Ziua Internațională a Drepturilor Omului. Această zi a fost stabilită pentru a marca adoptarea și proclamarea, pe 10 Decembrie 1948, a Declarației Universale a Drepturilor Omului (DUDO), de către Adunarea Generală a ONU.

Dreptul la un mediu sănătos – drept fundamental al oamenilor

Atât Carta ONU sau Declarația Universală a Drepturilor Omului, cât și alte documente comunitare și internaționale proclamă drepturile omului și libertățile fundamentale pentru toți oamenii în mod egal, fără nicio discriminare. La Conferința ONU privind mediul, de la Stockholm, din 1972, s-a vorbit despre un drept fundamental la libertate, egalitate și condiții de viață satisfăcătoare într-un mediu a cărui calitate permite oamenilor să trăiască în mod demn și în prosperitate.

Conform aprecierii sociologilor și juriștilor, dreptul la un mediu sănătos are atât o dimensiune individuală, cât și una colectivă. Dimensiunea individuală a dreptului la un mediu sănătos implică dreptul fiecărei persoane la un mediu nepoluat, încetarea sau reglementarea activităților care au drept efect o poluare a mediului și refacerea mediului poluat precum și repararea pagubei suferite ca urmare a unei poluări. Dimensiunea colectivă a dreptului la un mediu sănătos implică obligația statelor de a garanta exercitarea acestui drept și de a coopera în vederea prevenirii poluării și protejării mediului la nivel regional și internațional.

Stabilirea prin lege a numeroaselor obligații de protejare a mediului, atât din partea statului, cât și a agenților economici, nu diminuează importanța îndatoririlor morale și legale ale oricărui cetățean de a ocroti personal mediul. Aceasta cu atât mai mult cu cât, pentru a beneficia din plin de un drept la un mediu nepoluat, persoana (în primul rând fizică) trebuie să contribuie ea însăși la protejarea și conservarea mediului și la înlăturarea efectelor negative ale acțiunilor care afectează factorii de mediu..

În concluzie, dreptul la un mediu sănătos presupune și obligația fiecărei persoane de a contribui la protejarea mediului, prin prevenirea poluării, refacerea mediului poluat și îmbunătățirea condițiilor de mediu.

Recomandările editorilor pe aceeași temă: