Data publicării: 17 martie 2023

În raportul său, publicat la sfârșitul lunii februarie, Centrul Comun pentru Cercetări al UE (JRC), a arătat care este stadiul implementării obiectivelor bioeconomiei. Rezultatele trebuie analizate cu atenţie…

40% din biomasă este folosită pentru hrana și așternutul animalelor

Biomasa este combustibilul bioeconomiei și componenta cheie a lanțului său valoric. Biomasa provine din materiale organice, cum ar fi copaci, plante și deșeuri agricole și urbane și este folosit în agricultură, silvicultură, precum și în sectoarele pescuitului și acvaculturii.

Potrivit raportului JRC privind furnizarea și utilizările biomasei în UE, există o tendință de creștere a ofertei și a utilizărilor pentru materiale și producția de energie.

Raportul estimează oferta totală de biomasă, inclusiv producția internă și importurile nete, la aproximativ 1 miliard de tone de substanță uscată (tdm), în timp ce utilizările se ridică la 1,2 miliarde tdm. Biomasa suplimentară în utilizări în raport cu producția plus importul net se datorează valorificării deșeurilor din industrie și gospodării.

Statisticile arată că jumătate din utilizarea biomasei reprezintă producția de alimente pentru animale (hrană și așternut, 40%) și pe bază de plante (10%), în timp ce materialele reprezintă 28% și energia 22%. Utilizarea biomasei crește atât din producția internă primară, cât și din surse secundare, cu cele mai mari creșteri pentru utilizările biomasei pentru bioenergie, folosind atât surse primare, cât și surse secundare, urmate de utilizările materiale. Cantitatea de biomasă utilizată pentru producția de alimente rămâne în mare parte constantă.

UE este din ce în ce mai dependentă de biomasă pentru materiale și energie, iar biomasa este de așteptat să devină și mai importantă ca resursă. Prin urmare, presiunea asupra terenurilor pentru a produce biomasă, indiferent dacă aceasta se află în interiorul UE sau în afara granițelor noastre, ar trebui monitorizată îndeaproape.

JRC mai arată că defrișarea terenurilor pentru producția de culturi și mărfuri are ca rezultat defrișarea și degradarea pădurilor. UE-27 a fost identificată ca un contributor important la defrișarea tropicală prin consumul și comerțul cu produse și mărfuri precum carne de vită, cacao, cafea, ulei de palmier și soia, printre altele. Importurile UE au contribuit cu până la 25,5% din suprafața defrișată.

Mai multe date sunt disponibile în raport, urmând Bioeconomy: EU is moving towards its goals, but environmental challenges persist (europa.eu)

Recomandările editorilor pe aceeași temă: